fbpx

Klauzula prawna

Grupa Archidzieło wyraża zgodę na korzystanie przez Architekta z modeli 3D na następujących warunkach:

Art. 1 Obrazy

„Obrazy” w niniejszej klauzuli oznaczają chronione prawem autorskim modele 3D produktów marek współpracujących.

Art. 2 Licencja

2.1. Grupa Archidzieło niniejszym udziela Architektowi niewyłącznego prawa do korzystania z Obrazów wyłącznie w ramach projektu, nad którym pracuje.

2.2. Architekt wyraźnie nie jest upoważniony do udzielania sublicencji w odniesieniu do Obrazów, publikowania Obrazów, powielania lub udostępniania Obrazów stronom trzecim, które nie potrzebują dostępu do Obrazów w ramach projektu.

2.3. Niezależnie od powyższego Grupa Archidzieło wyraża zgodę, aby Architekt mógł udostępnić i udzielić sublicencji na wykorzystanie Obrazów osobom zatrudnionym u Architekta w związku z prowadzonymi projektami.

2.4. Prawa autorskie do Obrazów pozostaną przy markach współpracujących z Grupą Archidzieło. Architekt nie jest upoważniony do wykorzystania Obrazów, w celu tworzenia na ich podstawie dzieł pochodnych, chyba że uzyska na to wyraźną pisemną zgodę Grupy Archidzieło.

2.5. Nadanie uprawnień do bazy danych odbywa się poprzez weryfikację adresu mailowego przypisanego do Architekta współpracującego z Grupą Archidzieło.

2.6. Akceptacja powyższych warunków odbywa się poprzez aktywację przycisku "Akceptuję warunki".